W Ortodoncji można wyróżnić wiele wad zgryzu. Zgryzem nazywamy stosunek zębów zarówno w szczęce jak i w żuchwie. Gdy do czynienia mamy ze zgryzem prawidłowym, to zęby wyglądają następująco:

  • zęby górne są nieco wysunięte niż zęby dolne
  • każdy z zębów styka się z zębami po bokach, jest to triada, czyli trójka zębów
  • jedynie siekacze i trzonowce stykają się tylko z jednym zębem

Inne ustawienie zębów w szczęce i żuchwie, to już wady zgryzu:

  • wady zębowe, czyli zęby są ustawione nieprawidłowo
  • wady zgryzu zęby górne nie stykają się poprawnie z zębami dolnymi
  • wady szczękowo-twarzowe, zła budowa żuchwy bądź szczęki w powoduje złe stykanie się zębów

U dzieci w wieku przedszkolnym i u młodzieży występuje przodozgryz i tyłozgryz. Są to wady, które leczy się aparatem ortodontycznym. U dorosłych występują wady raczej wrodzone, ale zdarzają się przypadki wad nabytych.

Warto pamiętać, że w ortodoncji równie ważnym etapem co aparaty stomatologiczne jest okres retencji. Jest to czas, kiedy aparat ortodontyczny zostaje zdjęty. Właśnie po zdjęciu aparatu nadchodzi leczenie retencyjne, które utrwala zgryz we właściwej postawie. Jest to etap kończący profilaktykę ortodontyczną, ale jest równie ważny jak reszta etapów.